Nosnost zámkové dlažby

Zámková dlažba je nejpoužívanější a také cenově nejdostupnější variantou pro zpevnění plochy a realizaci venkovní dlažby. Se zámkovou dlažbou se můžete setkat téměř všude, jak u rodinných domů, v zahradách, u obchodních center, tak i na dětských či sportovních hřištích a v městských parcích. Rozdílná prostředí a místa realizací si ale kladou různé nároky na nosnost zámkové dlažby. Nosnost zámkové dlažby úzce souvisí s tloušťkou dlažby. Ne vždy ale platí, že Vám postačí zvolit správnou tloušťku dlažby, aby byla vhodná na konkrétní pokládku a využívání. Proč? Vše probereme v dnešním článku.

Co je to zámková dlažba
Kostky zámkové dlažby vznikají prefabrikací ze zhutněného betonu. Díky tomu jsou odolné vůči mechanickému poškození, mrazu a působení chemických látek. Výsledný povrch se snadno udržuje, opravuje i mění. V zimě oceníte jeho protiskluzové vlastnosti.

12345678.PNG

Výběr zámkové dlažby
Výběrem vhodné zámkové dlažby začíná celý proces. Jak zajistit správnou nosnost zámkové dlažby? Různá její použití kladou rozdílné nároky na její nosnost. Nosnost se odvíjí od 3 základních faktorů. Jde především o tvar dlažby, výšku dlažby a typ půdy, povrchu a štěrkového podkladu.

Tvar
Většina druhů dlaždic je vyrobena a tvarována tak, aby do sebe hladce zapadaly pomocí různých výčnělků a prohlubní. Obecně řečeno „zámků". Díky tomu jsou stabilnější než obyčejné kvádrové kostky.

Výška
O nosnosti zámkové dlažby také rozhoduje její výška. Obecně platí, že povrch o výšce 6 cm je schopný odolat tlaku až 3,5 tun. Hodí se tak jak u pěších ploch, tak i pro oblasti s občasným provozem motorových vozidel (pěší zóny, příjezdové cesty, parkovací stání, soukromé pozemky).

Podklad
Půda a štěrkové podloží se také podílí na celkové nosnosti zámkové dlažby. U štěrkového podloží záleží především na jeho skladbě. Špatně zhotovený podsyp zámkové dlažby může způsobit propady zpevněné plochy.

Další výšky dlažeb

Zámková dlažba výšky 4,5 cm
Tato dlažba je vhodná pouze pro pěší zóny, zahrady, parky a ostatní oblasti, které nejsou vystaveny provozu motorových vozidel.

Zámková dlažba výšky 8 cm
Zámková dlažba s výškou 8 cm se hodí pro oblasti intenzivně zatížené provozem, tedy například obecní komunikace, parkoviště, příjezdové cesty a zastávky.

Zámková dlažba výšky 10 cm
Tato dlažba představuje nejodolnější typ, odolávající častému provozu těžkých nákladních vozidel (využití u logistických center, či skladů).

Půda

Pro správný odhad nosnosti nesmíte opomenout druh půdy, na který dlažbu pokládáte. Nejhorší typy podloží tvoří jílovité zeminy a navážky, u kterých je vždy třeba volit vyšší dlažbu než normálně. Situaci zachrání i kvalitně provedené podloží ze štěrku různých frakcí (jaký štěrk použít pod zámkovou dlažbu a v jaké tloušťce).

Zámková dlažba je univerzálním a osvědčeným materiálem pro zpevnění komunikací. Díky svým vlastnostem se přizpůsobí estetice okolí, odolává nepříznivým vlivům prostředí a snadno se udržuje. Plánujete novou zámkovou dlažbu? Potřebujete profesionální firmu, která Vám zajistí pokládku dlažby?
Kontaktujte nás: Tel.: 728 527 365 nebo e-mail:

Miroslav Grill - venkovní dlažby (venkovnidlazby-grill.cz)