Kamenné a betonové zdi

Léto je tu a Vy jste začali trávit většinu volného času na zahradě? Bazén na koupání je nachystaný a terasa na grilovaní také, ale co chodníčky, venkovní dlažba, schody, zdi a zbytek dodělávek? Potřebujete zrealizovat zbytek terénních úprav a kamennou či betonovou zeď? Od toho jsme tu my. Pojďme si říct základ o stavbě a možnostech zdí.

Chcete více soukromí? Mít zahradu jako z časopisu? Zpevněnou plochu pro osazení květinami?

Opěrné zdi jsou často potřeba realizovat na nestabilních svazích, nerovných terénech, různých zlomů, členěných ploch nebo na okrajích, kde dochází ke kontaktu s komunikací nebo chodníkem. Zdi se staví do různých výšek. V tomto směru je výška kamenných a betonových zdí neomezená. Ceny za výstavbu zdí ovlivňuje mnoho faktorů. Jde především o charakter podloží, rozměry celé stavby, sklon terénu, druh materiálu, ze kterého se zeď bude realizovat, povrchové a barevné řešení. V tomto směru nelze ceny přesně určit.
Pokud nemáte v oblibě beton, můžete si nechat poskládat krásnou kamennou zeď. Opěrné zdi a další stavby z přírodního kamene mají oproti jiným stavebním materiálům obrovskou výhodu v tom, že kámen je věčný a prakticky nezničitelný. Nikdy se Vám neokouká. A co je ještě důležitější, každá plocha, zeď a stavba z přírodního kamene je naprosto unikátní a originální. Pokud na zahradě budete řešit dekorační menší zídku, do výšky cca 100 cm, může se využít tzv. suchá zídka. Jde o okrasný prvek, vhodný na kaskádové zahrady a skalky. Nejčastěji se prokládá hlínou a osazuje se květinami. Suchá zídka je nosným prvkem zahrady, a umožňuje srovnání terénu tak, aby byla plocha zahrady lépe využitelná. Mimo jiné má také vysoký estetický přínos. Kamenná zeď na sucho je tvořena z plochých kamenů bez použití pojiva. Spáry mezi kameny mohou být ovšem vyplněny zeminou, která je určená pro výsadbu rostlin. Suché zídky rozčleňují zahradu a zajišťují dokonalý odtok vody.
Druhou možností je tzv. opěrná zeď, někdy se jí říká přizdívka. Ta slouží jako nosný prvek pro zpevnění svahu a vyrovnání terénu. Zapotřebí je ztracené bednění s použitím betonu. Je velmi odolná a pevná. Opěrná zeď z přírodního kamene má všechny základní charakteristiky jako suchá zídka. Odlišné je pouze spojování jednotlivých kamenů pomocí malty pro odolnost vůči velkým tlakům. Opěrné zídky využíváme hlavně tam, kde nestačí kamenná zídka suchá, především při vyrovnání velkého převýšení terénu.
Pro opěrné zdi z kamene platí podobná pravidla, jako pro kamenné ploty. Tedy především příprava kvalitního základu, výběr vhodného materiálu a skladby. U větších nebo složitějších projektů, je zapotřebí statického výpočtu, který určí další způsob realizace opěrné zdi z kamene.

kamenna-zed-2-nase.jpg

kamenna-zed-3-nase.jpg

Proč si vybrat naše služby? www.venkovdnidlazby-grill.cz
1. Dbáme na kvalitu materiálu – kamene/ dlažby (osobně kontrolujeme)
2. Realizaci provádí tým špičkových profesionálů, kteří mají s daným druhem práce, s materiály, postupy pokládky, celkovou stavbou mnoho zkušeností.
3. Více jak 10 - ti leté zkušenosti i ze zahraničí
3. Máme kvalitní servis a odvádíme kvalitní práci

Pokud Vás zajímají spíše zdi betonové a o kámen nemáte zájem, tak existují samozřejmě i možnosti z betonu. Betonové opěrné zdi jsou součástí mnoha různých projektů. Dají se využít jak na zpevnění terénu, tak i na okraj pozemku či jako plot. Nabízí totiž široké možnosti využití a výrazné finanční úspory. S betonem také chybu neuděláte. Kromě poskytnutí opory stavbám slouží také jako dělící stěny. Rovněž jsou s oblibou využívány pro realizaci obrubníků. Mezi jejich největší výhody patří vysoká variabilita, dlouhá životnost a téměř nulové nároky na údržbu. Postup montáže betonových zdí se začíná výkopovými pracemi. Výkop je důležitý pro uložení betonových zdí. Dále se připravuje podklad pro položení a opěrné prvky. Vhodná je pokládka do štěrkového lóže. Následně se svařují a propojují jednotlivé dílce. Finálně se provede zásyp zdí.